cs en de

12. Říjen 2018Reprodukční grafik 34-53-H/01

Chtěli byste studovat jeden z nejrychleji se vyvíjejících oborů reagujících na nové trendy? Pracovat na počítačích a ovládat nejrůznější grafické programové vybavení? V oboru Reprodukční grafik se naučíte využívat grafické softwary: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional). Naučíte se také provádět cenové kalkulace, řídit expedici a jiné části polygrafické výroby.

Absolvent učebního oboru reprodukční grafik je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • technologickou přípravu textových a obrazových podkladů
  • cenové kalkulace a řídí expedici a různé části polygrafické výroby
  • nejrůznější grafické programové vybavení: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional), CorelDRAW a další

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent nalezne uplatnění ve všech typech tiskáren, v propagačních agenturách, grafických studiích, ale také v oblasti obalové techniky a reklamy.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

Dokumenty oboru